40 جایگاه سوخت در 14 استان واگذار می شود

سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای اعلام کرد: به استحضار می رساند این سازمان در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات هیات محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، جایگاه های به شرح زیر را عرضه و واگذار نماید. مزیر استحضار، آگهی عرضه، اسناد مزایده جایگاه های یاد شده و سایر اطلاعات مربوطه در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.ipo.ir (بخش جدیدترین آگهی های واگذاری) قابل دسترس است.


از تاریخ : ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر   تا تاریخ : ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ بهمن