همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

محور های همایش :

اکو و سند چشم انداز

ظرفیتهای همگرایی اقتصادی در اکو

کارکردهای غیر اقتصادی اکو

چندجانبه گرایی در اکو و تاثیر آن بر روابط دوجانبه ایران با کشورهای عضو

جایگاه اکو در سیاست منطقه ای دیگراعضا

و ...


تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰ دوشنبه ۱ اسفند


مکان برگزاری: متعاقبا اعلام خواهد شد
به گزارش مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی با همکاری اداره امور اکو وزارت امور خارجه در نظر دارد همایش ملی " ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)" را در روزهای 1 و 2 اسفندماه 1390 برگزار نماید. هدف از این همایش  فراهم آوردن فرصتی برای تبادل نظر دست اندرکاران و صاحبنظران ایرانی در مورد اکو با تاکید بر رویکرد ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد. محورهای ذیل به عنوان محورهای اصلی همایش در نظر گرفته شده اند:
1-اکو و سند چشم انداز
2-ظرفیتهای همگرایی اقتصادی در اکو: شناسایی اولویتها  (تجارت؟ حمل و نقل و ترانزیت؟ انرژی؟ .......)
3-کارکردهای غیر اقتصادی اکو (سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، علمی، آموزشی....)
4-چندجانبه گرایی در اکو و تاثیر آن بر روابط دوجانبه ایران با کشورهای عضو
5-جایگاه اکو در سیاست منطقه ای دیگراعضا
6-منطقه اکو و مناطق و بلوکهای اقتصادی مجاور: رقابت یا همکاری؟
7-ظرفیتهای سازمانی اکو در پیشبرد برنامه ها و تعامل با جامعه بین المللی از جمله با دیگر سازمانهای منطقه ای و بین المللی
8-ابعاد نهادی اکو: دبیرخانه، آژانسهای تخصصی و مراکز منطقه ای اکو ( بانک توسعه و تجارت اکو، اتاق تجارت و صنعت اکو، موسسه فرهنگی اکو، بنیاد علمی اکو، موسسه آموزشی اکو، دانشکده بیمه اکو، .....)
9-نگاه بخش خصوصی به اکو
10- دو دهه با اکو: ضرورت تجدیدساختار، بازنگری در اسناد پایه، گسترش اعضا،...
11-سایر موضوعات مرتبط.
با توجه به مطالب فوق، از اساتید و دانشگاهیان، پژوهشگران و علاقمندان به مشارکت در این همایش دعوت می نماید خلاصه مقالات خود را در یک صفحه A4 در فرمت Word به همراه شرح حال مختصر خود حداکثر تا تاریخ 25/10/1390 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. شایان ذکر است خلاصه مقالات یاد شده از سوی دبیرخانه همایش بررسی و در صورت تایید، نویسندگاه مقالات فرصت خواهند داشت تا اصل مقالات خود را با رعایت اصول علمی- پژوهشی حداکثر تا تاریخ 15/11/1390 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
ایمیل دبیرخانه همایش: eco@ipis.ir
تلفن تماس: 61154741-22802644