همايش بهبود فضاي كسب و كار در ايران

محور های همایش :

بررسی عوامل موثر و شاخص‌های فضای کسب و کار

تجارت فرامرزی و بهبود فضای کسب و کار

نظام مالیاتی و فضای کسب و کار

نظام بانکی و فضای کسب و کار

بازار سرمایه و فضای کسب و کار

سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار

صنعت بیمه و فضای کسب و کار

تجارب فضای کسب و کار کشورهای موفق


تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۴ آبان


مکان برگزاری: تهران/ مرکز همایشهای پژوهشگاه صنعت نفت