ارتباط با ما

آدرس ما: بوشهر - خیابان امام خمینی ، میدان قدس، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، طبقه 4

تلفن تماس: 33335145-077
نمابر: 33321166-077

آدرس ایمیل:
investinbu@gmail.com