فرصتهای سرمایه گذاری استان بوشهر


http://investinbu.ir/Downloads/img/Opp.pngردیف بخش تعداد طرحها
1 کشاورزی و شیلات
9
2 صنایع غذایی
15
3 صنعت و معدن
32
4 خدمات
 3
 5  توریسم  7
6 انرژی های تجدید پذیر
 -جهت دریافت اطلاعات تکمیلی هر طرح با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر تماس بگیرید.


تلفن تماس: 2537240-0771