درباره ما


پس از ابلاغ آیین نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر به منظور تامین مکانی واحد جهت پاسخگویی به کلیه نیازهای متقاضیان سرمایه گذاری تشکیل گردید. مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر با بهره گیری از توان تیم توانمند کارشناسی و به پشتوانه مدیران ارشد استان و در راس همه آنها استاندار محترم بوشهر مکانی است جهت ارائه خدمات به متقاضیان سرمایه گذاری در سطح استان. مرکز خدمات سرمایه گذاری با توجه به آیین نامه تشکیل خود تنها متولی قانونی سرمایه گذاری در سطح استان بوده که وظیفه تامین مجوز سرمایه گذاری خارجی را نیز بر عهده دارد. این مرکز همچنین با استفاده از توانی که به واسطه ستاد سرمایه گذاری و در چهاچوب آیین نامه اجرایی ماده ۷ در اختیار دارد می تواند اهرمی باشد در جهت تامین کلیه نیازهای مشروع متقاضیان سرمایه گذاری.