گزارش های کارشناسی1


 عنوان
 حجم فایل

 دانلود
بررسی مطالبات بانک های استان بوشهر از سال 91 تا شش ماهه اول 95
           
 1.280Mb           

 گزارش نهایی پایش فضای کسب و کار 1394
 1.113Mb
 
 نمایار آبان ماه 1395

 677Kb
 
  بررسی تورم سال 1393 در استان بوشهر و اجزای آن
211kb
 
بررسی تجارت خارجی استان بوشهر
426Kb
 
 نمایار آذرماه 95

434Kb