همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران

همایش بزرگ فرصتهای سرمایه گذاری ایران در تاریخ دوم و سوم آذرماه سالجاری در محل سالن همایشهای بین المللی برج میلاد تهران برگزار گردید. در این همایش که با حضور مقامات بلند پایه کشورمان و ۲۰۰ سرمایه گذار خارجی برگزار گردید مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر با حضور پررنگ و موفق توانست بخشهای مختلف استان بوشهر را به متقاضیان سرمایه گذاری در این استان معرفی نماید.

تاریخ : ۱۳۹۰ پنج شنبه ۳ آذر

 2 1 >>