Skip Navigation Links.
Collapse صفحه اصليصفحه اصلي
اخبار
درباره ما
استان بوشهر
قوانین و مقررات
تماس با ما
Collapse منوي اصليمنوي اصلي
Collapse معرفیمعرفی
استان بوشهر در یک نگاه
وضعیت اقتصادی استان
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
مراکز خدمات سرمایه گذاری سایر استانها
Collapse سرمایه گذاری در استانسرمایه گذاری در استان
مزیت های سرمایه گذاری در استان
Collapse مرکز خدمات سرمایه گذاریمرکز خدمات سرمایه گذاری
اعضا مرکز خدمات
اهداف و وظایف مرکز خدمات
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
راهنمای پذیرش سرمایه گذار خارجی
مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی
Collapse دبیرخانه ستاد سرمایه گذاریدبیرخانه ستاد سرمایه گذاری
اهداف و وظایف ستاد
اعضا ستاد
آیین نامه اجرایی ماده 7
رابطین دستگاه های اجرایی
Collapse فرم های مورد نیاز سرمایه گذاریفرم های مورد نیاز سرمایه گذاری
فرم درخواست سرمایه گذاری
ثبت مشخصات پروژه
فرصت های سرمایه گذاری در استان
راهنمای سرمایه گذاری در استان
Collapse شکایات و مشکلات سرمایه گذارانشکایات و مشکلات سرمایه گذاران
درج شکایت جدید
پیگیری شکایت
Collapse دوره های آموزشی اعزام به خارج از کشوردوره های آموزشی اعزام به خارج از کشور
Collapse طرح کلمبوطرح کلمبو
درباره طرح کلمبو
بورسیه ها و دوره های آموزشی
شرایط متقاضیان و فرم های مربوطه
بانک توسعه اسلامی
صندوق بین المللی پول
آرشیو اخبار
پست الکترونیک
ارتباط با ما
همایش ها
فراخوان ها
گزارش تصویری
گالری تصاویر
انتقادات و پیشنهادات
پرسش های متداول