فرم اعتراض متقاضیان سرمایه گذاری

برای مشاهده اعتراض خود  در صورتی که یک شخص حقیقی هستید ،کد ملی و در صورتی که  شخص حقوقی هستید شماره ثبت شرکت را وارد  نمایید و سپس روی دکمه تایید کلیک نمایید. تا مشخصات خود و همچنین اعتراض و پاسخ داده شده را ببینید.  اگر هیچ کدام از شکایات پاسخ داده نشده باشد، پیام "اعتراض یا خواست های شما  هنوز جواب داده نشده است." را مشاهده خواهید کرد. در صورتی که یک یا چند مورد از اعتراض های خود را نمی بینید منتظر باشید  تا اعتراض  بررسی شوند و در زما نی دیگر برای پاسخ مراجعه کنید.  برای اضافه کردن اعتراض از قسمت درج اعتراض جدید اقدام فرمایید.کد ملی /شماره ثبت: