تشکیل اولین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

اولین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری در تاریخ 95/4/14، به ریاست جناب آقای زرین فر، معاون محترم استاندار، و با حضور آقای بیات مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری ومدیران سایردستگاه های مرتبط با امر سرمایه گذاری و نمایندگان پنجره واحد در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار گردید

 به گزارش روابط عمومی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اولین جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری در تاریخ 95/4/14، به ریاست جناب آقای زرین فر، معاون محترم استاندار، و با حضور آقای بیات مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری ومدیران سایردستگاه های مرتبط با امر سرمایه گذاری و نمایندگان پنجره واحد  در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار گردید.
در این جلسه آقای زرین فر با اشاره به عنوان سال 95 به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ، بر ضرورت تحقق بخشیدن و ورود عملی به حوزه ی سرمایه گذاری جهت رفع موانع این بخش تاکید نمودند و راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری را به عنوان راه حل عملی کمک به بخش سرمایه گذاری و رفع موانع این بخش حائز اهمیت دانستند.
در ادامه جناب آقای بیات ضمن برشمردن مسائل و مشکلات فعلی در روند تحقق سرمایه گذاری در استان به معرفی پنجره واحد سرمایه گذاری و مزایای این پنجره در تسریع و تسهیل امور مربوطه پرداختند و وظایف نمایندگان پنجره واحد سرمایه گذاری را معرفی نمودند که از آن میان میتوان به مشورت دادن در حوزه های متفاوت سرمایه گذاری به مراجعه کنندگان، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری هربخش و پیگیری اخذ مجوزها و استعلامات مورد نیاز سرمایه گذاران اشاره نمود.
همچنین در این جلسه مدیران و نمایندگان پنجره واحد نیز برخی مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را در دستگاه های مربوطه بیان نمودند که مقرر گردید هرکدام از مشکلات به طور مشخص در جلسات پنجره واحد سرمایه گذاری طرح گردد و هم فکری لازم از سوی اعضا جهت مرتفع نمودن مشکلات و موانع موجود، صورت گیرد.
در پایان مقرر گردید نمایندگان محترم پنجره واحد سرمایه گذاری روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 12-9 در محل پنجره واحد سرمایه گذاری واقع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، حضور یابند.


در تاریخ : 1395/4/14 14:8