بیست و یکمین نشست پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر برگزار شد

بیست و یکمین نشست پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر روز گذشته با حضور نماینگاه دستگاه های اجرایی استان و با چند دستور کار برگزار شد.

بیست و یکمین نشست پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر روز گذشته با حضور نماینگاه دستگاه های اجرایی استان و با چند دستور کار برگزار شد.

در این نشست درخواست های سرمایه گذار حوزه گردشگری برای ایجاد مجتمع تفریحی بین راهی در شهرستان دیلم و همچنین سرمایه گذار ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مورد بررسی قرار گرفت و در مصوبه نشست وظایفی برای برخی دستگاه های اجرایی و سرمایه گذار مشخص گردید. دستگاه اجرایی موظف است نتیجه و اقدامات خود را در جلسات آینده به اعضا گزارش دهد.

نشست های پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 9:00 صبح در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار می گردد و سرمایه گذاران می توانند جهت بررسی درخواست های سرمایه گذاری و همچنین پیگیری مشکلات اداری خود مراجعه نمایند.   


در تاریخ : 1395/10/7 8:45