Investment Service Center of Bushehr Province

آخرین اخبار سرمایه گذاری

تاکید استاندار بوشهر و بخش خصوصی بر فعالیت های پنجره واحد سرمایه گذاری

تاکید استاندار بوشهر و بخش خصوصی بر فعالیت های پنجره واحد سرمایه گذاری

نویسنده: مدیریت/شنبه, 21 اردیبهشت,1398/دسته ها: خبر

در این نشست که در روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه به میزبانی اتاق بازرگانی بوشهر و با حضور استاندار بوشهر و مدیران دستگاه های اجرایی استان بوشهر برگزار شد، آقای گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، ضمن پرداختن به اهمیت مقوله سرمایه گذاری و نقش پنجره واحد سرمایه گذاری، پیشنهاد کرد که جهت فعال شدن هرچه بیشتر امور مرتبط با سرمایه گذاری، محوریت این امر به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان واگذار شود. در ادامه استاندار بوشهر نیز ضمن تقدیر از اقدامات به عمل آمده توسط آقای زارعی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر، در فاصله کوتاه تصدی مسئولیت جدید، بر همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی در مسیر الکترونیک نمودن فرایندهای سرمایه گذاری بر بستر پنجره واحد، تاکید و ابراز امیدواری کرد با گسترش دامنه فعالیت دولت الکترونیک، زمینه های فساد نیز تا حدود زیادی کاهش یابد.

Print

تعداد نمایش ها (21)/نظرات (0)

x

فرصت های سرمایه گذاری استان بوشهر

ایده های سرمایه گذاری در استان بوشهر

سرمایه گذاری و جذب شریک در استان بوشهر

 
 

آشنایی با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر

 

رسول زارعی

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری

به منظور حمایت، تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاری در استان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بوشهر به عنوان کانون مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مرجع هماهنگی با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و همچنین دستگاههای اجرایی که مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار را صادر می نماید تشکیل شده است.

به موجب آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان موضوع تصویب نامه هیأت محترم وزیران ،ریاست مرکز، استاندار و نایب رئیس مرکز، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی می باشد .علاوه بر این نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی استان مرتبط با صدور مجوزهای سرمایه گذاری ،در مرکز مستقر و نسبت به اخذ مجوزهای لازم و پیگیری امور سرمایه گذاران اقدام می نمایند.

عبدالکریم گراوند

استاندار بوشهر و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری

 
 

 

 

 

دی ان ان