Investment Service Center of Bushehr Province

همکاری با ایران برای ما اهمیت دارد

سفیر آفریقای جنوبی در بازدید از استان بوشهر مطرح کرد.

مدیریت 0 426 رتبه مطلب: بدون رتبه

سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران گفت: باتوجه به ظرفیت های دو کشور ایران و آفریقای جنوبی ما قابلیت همکاری تجاری با شرکت های ایرانی را داریم.

RSS
دی ان ان