Investment Service Center of Bushehr Province

اهداف و وظایف مرکز خدمات

اهداف مركز خدمات استان بوشهر

- تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری خارجی در کشور

- ایجاد کانون واحدی برای مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی

- کاهش بوروکراسی اداری در صدور مجوزهای مختلف مورد نیاز سرمایه گذاری

- هماهنگی بین سازمان سرمایه گذاری و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط در امور سرمایه گذاری خارجی

 

وظايف مركز قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

- پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط

- اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با کلیه امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.

- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از دستگاههای اجرایی استان

- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و ارائه آنها به سازمان سرمایه گذاری.

 

 

وظايف مركز بعد از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی  

- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به ورود و بکارگیری سرمایه گذاری خارجی در اجرا، راه اندازی و بهره برداری پروژه های سرمایه گذاری خارجی

- پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری خارجی با سایر دستگاههای اجرایی و انجام بازدیدهای مستمر از پروژه های سرمایه گذاری خارجی در استان.

- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی و انعکاس مشکلات به استاندار و بهره گیری از حمایت استاندار در جهت رفع مشکلات موجود.

 

وظايف  مركز خدمات در  امور اجرایی و محتوایی سرمايه گذاري

- شناسایی و گردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان

- تلاش در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی هدایت به زیرساختهای مورد نیاز و رقابت پذیر در عرصه های بین المللی

- ضرورت مشارکت و تلاش برای فرهنگ سازی و ترویج تفکر ارزشمندی و احترام به سرمایه گذاران و کارآفرینان

- تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری و فرصتهای سرمایه گذاری استان

- برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری خارجی

- دستگاههای اجرایی موظفندضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار به واحدهای تابع خود، اختیارات لازم را جهت پیگیری مسایل وامور سرمایه گذاری در حوزه دستگاه اجرایی خود به آنان تفویض نمایند .

 

راه‌های تماس با مرکز

بوشهر - خیابان امام خمینی ، میدان قدس، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، طبقه 4

33335145-077

33321166-077

investinbu@gmail.com

دی ان ان