ا

طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری

عنوان طرح شهر
نیروگاه خورشیدی

تعداد بازدید: 1470   |   تاریخ ثبت طرح:Undefined
بوشهر
منطقه نمونه گردشگری دلوار

تعداد بازدید: 1483   |   تاریخ ثبت طرح:Undefined
تنگستان
دهکده گردشگری دلارام

تعداد بازدید: 1416   |   تاریخ ثبت طرح:Undefined
تنگستان
دهکده گردشگری گناوه

تعداد بازدید: 1483   |   تاریخ ثبت طرح:Undefined
گناوه
منطقه ویژه گردشگری لیان

تعداد بازدید: 1641   |   تاریخ ثبت طرح: شنبه 16 تیر ماه سال 1397
بوشهر
دهکده گردشگری امید بوشهر

تعداد بازدید: 1623   |   تاریخ ثبت طرح: شنبه 16 تیر ماه سال 1397
بوشهر
منطقه نمونه گردشگری حماد

تعداد بازدید: 1470   |   تاریخ ثبت طرح: شنبه 16 تیر ماه سال 1397
دیلم
دی ان ان