ا

راه های ارتباط با مرکز

بوشهر - خیابان امام خمینی ، میدان قدس، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، طبقه 4

33335145-077

33321166-077

investinbu@gmail.com

 

اعضای مركز خدمات سرمايه گذاري استان بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس 
1

احمد محمدی زاده

استاندار بوشهر و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری -
2 رسول زارعی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رییس مرکز خدمات 077-33323080
3 سکینه خوش منش

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر

077-33335145
4 زهرا خزاعی

کارشناس مرکز خدمات

077-33335145
5 عبالحمید رسولی

کارشناس مسئول مرکز خدمات

077-33335144
دی ان ان